Hỗ trợ khách hàng 24/7 Hotline : 0902789811

MÁY IN SIÊU TỐC RISO

MÁY IN RISO RZ-220
MÁY IN RISO RZ-220
 • Khổ in A4 =>F4 (01 Drum)
 • Độ phân giải: 600(e)dpi
 • Tốc độ in: 130 Tờ/ phút
 • Card in: chọn thêm
GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
MÁY IN RISO EZ-220
MÁY IN RISO EZ-220
 • Khổ in A4=>F4 (01 Drum)
 • Độ phân giải : 600(e)dpi
 • Tốc độ in : 130 tờ/phút
 • Card in: chọn thêm

 

GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
MÁY IN RISO RZ-390
MÁY IN RISO RZ-390
 • Khổ in A3 (01 Drum)
 • Độ phân giải: 600(e) dpi
 • Tốc độ in 130 tờ/phút
 • Card in kết nối máy tính
GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
MÁY IN RISO EZ-390
MÁY IN RISO EZ-390
 • Khổ in A3 (01 Drum)
 • Độ phân giải: 600(e) dpi
 • Tốc độ in 130 tờ/phút
 • Card in kết nối máy tính
GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
MÁY IN RISO RZ-590
MÁY IN RISO RZ-590
 • Khổ in A3 (01 Drum)
 • Độ phân giải: 600(e) dpi
 • Tốc độ in: 130 tờ/ phút
 • Card in kết nối máy tính
GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
MÁY IN RISO EZ-590
MÁY IN RISO EZ-590
 • Khổ in A3 (01 Drum)
 • Độ phân giải: 600(e) dpi
 • Tốc độ in 130 tờ/phút
 • Card in kết nối máy tính
GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
MÁY IN RISO MZ-730
MÁY IN RISO MZ-730
 • Khổ in B4 (2 DRUM)
 • Độ phân giải 600(e)dpi
 • Tốc độ in 150 tờ/phút
 • Card in kết nối máy tính
GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
MÁY IN RISO MD-5450
MÁY IN RISO MD-5450
 • Khổ in B4 (2 DRUM)
 • Độ phân giải 600(e)dpi
 • Tốc độ in 150 tờ/phút
 • Card in kết nối máy tính
GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
MÁY IN RISO MZ-770
MÁY IN RISO MZ-770
 • Khổ in A3 (2 DRUM)
 • Độ phân giải 600(e)dpi
 • Tốc độ in 150 tờ/phút
 • Card in kết nối máy tính
GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
MÁY IN RISO MD-5650
MÁY IN RISO MD-5650
 • Khổ in A3 (2 DRUM)
 • Độ phân giải 600(e)dpi
 • Tốc độ in 150 tờ/phút
 • Card in kết nối máy tính
GIÁ: VNĐ CHI TIẾT
  • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
   • 0902789811

  Copyright © 2014 by SIEU TOC CO. All Rights Reserved  Design by Thietkewebchuanseo.com